Create better lessons quicker
Adevărat: Pădurea este o suprafață întinsă pe care cresc diferite specii de arbori., Există pădure de foiase și conifere, dar și mixte., Pădurile sunt numite ”plămânii planetei”, pentru că ele purifică aerul., Pădurilre protejează solul de alunecări de teren și păstrează umiditatea., Animalele ce locuiesc în pădure sunt animale sălbatice., Ursul, veverița, mistrețul, lupul, căprioara locuiesc în pădurile Moldovei., Fals: Pădurea nu aduce foloase omului., În pădure sunt doar mamifere și păsări., În Moldova există trei tipuri de păduri: de conifere, mixte. foiase., Frasinul,fagul, stejarul cresc în pădurile de conifere., Vulpea trăiește la casa omului.,

Pădurea. Viețuitoarele pădurii.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives