Create better lessons quicker
A agricultura - O carro é un avance para..., O transporte de cargas - O carro serve para..., Si - O carro resiste ao mal tempo?, Os carpinteiros - Quen fabricaba os carros?, Os bois e as vacas - Quen tiraba do carro?,

O carro. "A vida nas terras do Ulla a comezos do s. XX" de Uxío Fuentes

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives