Create better lessons quicker
1) Rezultatul operatiei 7+3 este: a) 9 b) 15 c) 10 d) 16 2) Rezultatul operatiei 9+5 este: a) 14 b) 17 c) 15 3) In sirul numerelor 5,7,9,11,13 toate numerele sunt: a) Pare b) Impare 4) Cel mai mic numar impar este: a) 3 b) 1 c) 5 5) Cel mai mic numar par este: a) 4 b) 2 c) 6

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives