Create better lessons quicker
Correct: 1939 թվականին ՙՍասնա ծռեր՚ էպոսի 1000-ամյակի կապակցությամբ կազմվեց համահավաք բնագիրը՝ ՙՍասունցի Դավիթ՚ վերնագրով։, ՙՍասնա ծռեր՚ էպոսում Մհերի մահվանից հետո ՙյոթ դռների ետև՚ փակված Դեղձուն-Ծամը սգահան է լինում, երբ Դավիթը Մսրա Մելիքի դեմ կռվի գնալուց առաջ սասունցիներին ՙկացեք բարով՚-ներ է ասում։, ՙՍասնա ծռեր՚ էպոսի՝ Գարեգին Սրվանձտյանի գրի առած առաջին տարբերակը ունեցել է ՙՍասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ՚ վերնագիրը։, Կոզբադնին ծեծում են, ատամները շարում ճակատին՝ տեսնելով, որ Սասունից հարկ տանելու է եկել։, ՙՍասնա ծռեր՚ էպոսում Մեծ Մհերը հիմնադրում է Մարութա Աստվածածին վանքը։, Փոքր Մհերը ծնվում է՝ ձեռքի ափում մի կաթիլ արյուն սեղմած։, Դավիթը Փոքր Մհերին անիծում է՝ ասելով. ՙԱնմահ լինես, անժառանգՙ։, Դեղձուն-Ծամը, Քուռկիկ Ջալալին հեծած, մի քանի տարի քաջաբար հսկում և կառավարում է երկիրը։, Փոքր Մհերը Բաղդադում այցելում է Բաղդասարի գերեզմանին։, Խանդութը Սասունցի Դավթի կինն է։, Incorrect: 1945 թվականին ՙՍասնա ծռեր՚ էպոսի 1000-ամյակի կապակցությամբ կազմվեց համահավաք բնագիրը՝ ՙՍասունցի Դավիթ՚ վերնագրով։, ՙՍասնա ծռեր՚ էպոսում Մհերի մահվանից հետո ՙյոթ դռների ետև՚ փակված Դեղձուն-Ծամը սգահան է լինում, երբ լրանում է որդու՝ Մեծ Մհերի մահվան քսանհինգ տարին։, ՙՍասնա ծռեր՚ էպոսի՝ Գարեգին Սրվանձտյանի գրի առած առաջին տարբերակը ունեցել է ՙՍասունցի Դավիթ՚ վերնագիրը։, Խոլբաշուն ծեծում են, ատամները շարում ճակատին՝ տեսնելով, որ Սասունից հարկ տանելու է եկել։, ՙՍասնա ծռեր՚ էպոսում Սանասարը հիմնադրում է Մարութա Աստվածածին վանքը։, Մեծ Մհերը ծնվում է՝ ձեռքի ափում մի կաթիլ արյուն սեղմած։, Արտատեր պառավը Մհերին անիծում է՝ ասելով. ՙԱնմահ լինես, անժառանգՙ։, Խանդութը, Քուռկիկ Ջալալին հեծած, մի քանի տարի քաջաբար հսկում և կառավարում է երկիրը։, Փոքր Մհերը Բաղդադում այցելում է Քեռի Թորոսի գերեզմանին։, Գոհարը Սասունցի Դավթի կինն է։,

Թեստ գրականությունից

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives