Create better lessons quicker
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE - costurile efectuate de societate pentru realizarea sau achizitionarea unor proiecte ce vor fi ulterior utilizate in societate sau comercializate ,care vor duce in final la realizarea unor produse competitive, CONCESIUNE - dreptul obtinut de la stat de a exploata o imobilizare(cladire,teren,mina)pe o perioada limitata ,in schimbul unei redevente, BREVET - documentul prin care i se recunoaste unei persoane fizice sau juridice dreptul asupra unei inventii, KNOW-HOW - procedeu tehnic de o noutate relativa si subiectiva, LICENTA - dreptul sau privilegiul obtinut de la stat de a importa sau exporta anumite bunuri,precum si dreptul obtinut de la inventator de a folosi inventia acestuia, MARCA - semn distinctiv ce diferentiaza produsele similare, ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE - programele informatice, achizitionate sau produse(realizate)cu forte proprii, FOND COMERCIAL - reprezinta suma platita de agentul economic la achizitionarea unui spatiu comercial(unei imobilizari),datorata pozitiei,vadului comercial,clientelei, MIJLOAC FIX - obiectul singular,care indeplineste cumulativ conditiile: valoare mai mare decat limita stabilita de lege si o durata de folosinta mai mare de un an, TITLU DE PARTICIPARE - actiune sau parte sociale, prin care posesorii au drept de gestiune (conducere) a unei societati, detinute pe termen lung si care dau drept la dividende si la vot in AGA, TITLUR DE PORTOFOLIU - actiune sau parte sociale, care nu dau drept de conducere a societatii, dau drept la dividende si la vot in AGA si sunt detinute pe termen lung, CREANTE LEGATE DE PARTICIPATII - creantele societatii(A) formate cu ocazia acordarii unui imprumut societatii (B),la care detine deja titluri de participare, IMPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN LUNG PE BAZA DE CONTRACTE - sume acordate altor societati si care genereaza dobanzi, ALTE CREANTE IMOBILIZATE - garantii si cautiuni depuse de terti,

Active imobilizate- clasificare

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives