Create better lessons quicker
Poprawnie: przybory do kreślenia, przybory do wymiarowania, informacja o kształcie wymiarach i sposobie konstruowania, rapidograf, cyrkiel, linijka, krzywik, pismo techniczne, wysokość dużych liter, grubość linii pisma, odległości między wyrazami, odległości miedzy literami, wysokość małych liter, format arkuszy, linie wymiarowe, linia zarysu przedmiotu, linia kreskowa, linia ciągła cienka, linia ciągła gruba, skala, szkic techniczny, Niepoprawnie: przybory do rysunku artystycznego, przybory do malowania, informacje o kolorze, kredki, linka, miarka krawiecka, trąbka, szlaczki, kolory liter małych, kolory liter dużych, szkic artystyczny, cieniowanie, linia potrójna, linia super gruba, odległość między rysunkami, zabawki, blok rysunkowy, lego,

Rysunek techniczny powtórzenie

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives