Create better lessons quicker
Yerkabuğunu oluşturan parçalara [levha] denir. , Paleozoik Döneminde [Pangea] Kıtası oluşmuştur. , Kırık Dağların yükseklerinde kalan yerlerine [horst] denir. , Volkandan çıkan materyallerin üstüste birikmesi ile [volkan konisi] oluşur. , Depremi inceleyen bilim dalına [sismoloji] denir. , Kömür başkalaştığında [elmas] oluşur. , Akarsuların şelale yaparak yüksekten aktığı yerlerde oluşan çukurluklara [dev kazanı] denir. , [Rüzgarlar] bitki örtüsünün kurak ve cılız olduğu iklim bölgelerinde etkilidir. , Buzulların taşıdığı malzemeleri erime bölgesinde biriktirmesiyle oluşan topraklara [moren] denir. , Lagünün diğer adı [deniz kulağı]'dır. , Ege Bölgesinde görülen kıyı tipi [enine kıyı tipi]dir. , En büyük okyanus [Büyük Okyanus]'tur. , Kıtalar arasında kalmış,okyanuslara boğazlar yoluyla bağlanan denizlere [iç deniz] denir. , Dünyanın en büyük gölleri [Tektonik] kökenlidir. , [Humus],bitkisel ve hayvansal organik atıklarının toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanması ile oluşur. , Ekvatoral Yağmur Ormanları,[ekvator] çevresinde görülür. , En yoğun nüfuslu kıta [Asya] Kıtası'dır. , Türkiye'de en fazla göç alan ilimiz [İstanbul]'dur. , Deniz Yolunda en işlek yol [Kuzey Atlantik Yolu]'dur. , Heyelan,Toprak Kayması,Kaya Düşmesi,Çamur Akıntısı [kütle hareketleri]olarak adlandırılır. .

10.Sınıf Coğrafya Karışık Boşluk Doldurma

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives