Create better lessons quicker
True: Numerele pe care le înmulțim se numesc factori., 5x5=25, 2x10=20, F1=P:F2, 8X9=72, 4x8=32, , False: Rezultatul operației de înmulțire se numește sumă., 6x7=45, 7x9=62, P=F1:F2, Semnul operației de înmulțire este „ : „, 6x5=35, 7x7=48,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives