1) לכל משתנה יש... a) שם b) מקום בזכרון c) טיפוס d) ערך קבוע שנקבע בתחילת התוכנית e) כל התשובות נכונות f) שם, מקום בזכרון וטיפוס 2) איזה מהבאים אינו טיפוס חוקי בשפת סי a) int b) float c) char d) string e) double f) long double 3) מה ערכו של y אחרי שהקוד רץ? a) 5 b) 3 c) 0.6 d) 0 e) אף תשובה לא נכונה 4) גודלו של משתנה מטיפוס int בזכרון הוא a) 32 bit b) 16 bit c) 64 bit d) תלוי במחשב ומערכת ההפעלה e) אף תשובה לא נכונה 5) גודלו של משתנה מטיפוס char בזכרון הוא a) 8 bit b) 16 bit c) 4 bit d) תלוי במחשב ומערכת ההפעלה e) אף תשובה לא נכונה 6) מה ערכו של y לאחר ביצוע הקוד? a) 33 b) 0 c) 3.3 d) 3 e) לא מוגדר f) הקוד לא מתקמפל 7) מה ערכו של y לאחר ביצוע הקוד? a) 3 b) 4 c) 5 d) 2 e) לא מוגדר f) הקוד לא מתקמפל 8) מה ערכו של y לאחר ביצוע הקוד? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) לא מוגדר f) הקוד לא מתקמפל 9) מה ערכו של y לאחר ביצוע הקוד? a) 5 b) infinity c) 0 d) הקוד לא מתקמפל e) הקוד מוציא שגיאת זמן ריצה

הרצאה 2 מבוא למדמ"ח

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?