Create better lessons quicker
1) Hol született Mátyás király ? a) Bécs b) Kolozsvár c) Budapest d) Visegrád 2) Mikor koronázták királlyá Hunyadi Mátyást? a) 1458. január b) 1456. július c) 1458. augusztus d) 1464. március 3) Ki volt Mátyás első felesége? a) Aragóniai Beatrix b) Podjebrád Katalin c) Luxemburgi Erzsébet d) Garai Anna 4) A Hunyadi család címerében található? a) Az oroszlán és a serleg b) a holló és a gyűrű c) a kecske és a korona d) a szarvas és a kard 5) A kenyérmezei csatában 1479-ben győzelmet aratott a törökök felett.. a) Kinizsi Pál b) Báthory István c) Cillei Ulrik d) V. László 6) Kik szerveztek Mátyás király ellen felkelést? a) Vitéz János b) Janus Pannonius c) Antonio Bonfini d) Szilágyi Mihály 7) Mátyás melyik évben foglalta el Bécset? a) 1490. b) 1458. c) 1485. d) 1464. 8) Mátyás a kapuadót milyen adóra változtatta? a) füstadó b) telekadó c) kéményadó d) tetőadó 9) Melyik országokat foglalta el Mátyás? a) Szilézia b) Franciaország c) Morvaország d) Spanyolország 10) Mikor halt meg Mátyás király? a) 1490. április 6. b) 1464. július 12. c) 1490. február 24. d) 1492. április 6.

Hunyadi Mátyás

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives