1) Apakah maksud perkataan ini? a) Sa b) Si c) Se 2) Apakah maksud perkataan ini? a) Ke b) Ka c) Ki 3) Apakah maksud perkataan ini? a) De b) Di c) Da 4) Apakah ejaan yang betul? a) Urang b) Aurang c) Orang 5) Apakah ejaan yang betul? a) Seaurang b) Seorang c) Sarang 6) Apakah ejaan yang betul? a) Saikat b) Sakat c) Seikat 7) Ejaan ini berbunyi Kempat. Betul atau salah? a) Betul b) Salah 8) Apakah ejaan yang betul? a) Diurus b) Daurus c) Dakrus 9) Apakah ejaan yang betul? a) Oleh b) Alih c) Eleh 10) Apakah fungsi hamzah pembeza? a) Membezakan kedudukan hamzah b) Membezakan bunyi perkataan

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?