1) dvojí rukavice a) určitá základní b) určitá druhová c) neurčitá druhová d) určitá násobná 2) sedminásobná vítězka a) určitá násobná b) určitá základní c) určitá řadová d) určitá druhová e) neurčitá základní f) neurčitá řadová 3) se dvěma bratry a) určitá násobná b) určitá základní c) určitá řadová d) určitá druhová e) neurčitá základní f) neurčitá druhová 4) stála sedmnáctá od konce a) druhová určitá b) základní určitá c) řadová určitá d) určitá druhová e) neurčitá druhová f) neurčitá řadová 5) Od té doby se stalo mnoho událostí. a) neurčitá druhová b) neurčitá základní c) určitá druhová d) určitá základní e) určitá řadová f) neurčitá řadová 6) Máme číslo padesát osm a) určitá řadová b) určitá základní c) určitá druhová d) určitá násobná e) neurčitá násobná f) neurčitá řadová 7) Na kolikáté straně čteš? a) určitá řadová b) určitá základní c) určitá druhová d) určitá násobná e) neurčitá řadová f) neurčitá základní 8) Raději jsem si vzal několikery ponožky. a) určitá druhová b) neurčitá násobná c) určitá základní d) určitá násobná e) určitá řadová f) neurčitá druhová 9) Jste náš tisící návštěvník, gratulujeme:-) a) neurčitá řadová b) určitá druhová c) určitá základní d) určitá násobná e) určitá řadová f) neurčitá základní 10) sedmero krkavců a) určitá řadová b) určitá základní c) určitá druhová d) neurčitá řadová e) neurčitá druhová f) neurčitá základní

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?