Create better lessons quicker
1) Hvad udnytter grønkornen? (Plante) a) Vand-Energi b) Sol-Energi 2) Hvad betyder Karyoter? (Plante) a) Andet ord for DNA b) Celle c) Vand d) Jord e) Kerne f) DNA-Kerne 3) Hvad betyder Eu? (Plante) a) Europa b) Euro c) Ædle d) Ægtte e) Ægte 4) Hvad er de 3 Domæner? (plante) a) bakterier, kerne & Arkærer b) Eukaryoter, Arkæer & bakterier c) Eukaryoter, kerne & Bakterier 5) Hvad sker der i Lysosom? (Dyr) a) Her om formes Stoffer b) Her smeltes Stoffer c) Her spaltes Stoffer d) Her opstår celleslim 6) Hvad sker der i Ribosom? (Dyr) a) Her opbygges DNA b) Her opbygges nye celler c) Her opbygges den nye cellekerne d) Her opbygges nye proteiner 7) Hvor mange organeller har dyrcellen? a) 5 b) 9 c) 3 d) 8

Cellernes mega seje Quiz

by Emma250b

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives