Create better lessons quicker
1) Hvad udnytter grønkornen? (Plante) a) Vand-Energi b) Sol-Energi 2) Hvad betyder Karyoter? (Plante) a) Andet ord for DNA b) Celle c) Vand d) Jord e) Kerne f) DNA-Kerne 3) Hvad betyder Eu? (Plante) a) Europa b) Euro c) Ædle d) Ægtte e) Ægte 4) Hvad er de 3 Domæner? (plante) a) bakterier, kerne & Arkærer b) Eukaryoter, Arkæer & bakterier c) Eukaryoter, kerne & Bakterier 5) Hvad sker der i Lysosom? (Dyr) a) Her om formes Stoffer b) Her smeltes Stoffer c) Her spaltes Stoffer d) Her opstår celleslim 6) Hvad sker der i Ribosom? (Dyr) a) Her opbygges DNA b) Her opbygges nye celler c) Her opbygges den nye cellekerne d) Her opbygges nye proteiner 7) Hvor mange organeller har dyrcellen? a) 5 b) 9 c) 3 d) 8

Cellernes mega seje Quiz

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives