1) op_lovat květy a) y b) í c) i d) ý 2) p_šný jako páv a) í b) ý c) i d) y 3) Ptakop_sk žije v Austrálii. a) ý b) y c) í d) i 4) houba p_chavka a) ý b) y c) í d) i 5) p_chla mě vosa a) y b) i c) ý d) í 6) Toník p_l čaj. a) i b) y c) í d) ý 7) netop_r ušatý a) í b) ý c) i d) y 8) nap_š dopis a) ý b) í c) y d) i 9) odp_kat si trest a) y b) i c) ý d) í 10) přep_chový byt a) ý b) í c) y d) i 11) třp_tivý prsten a) i b) y c) í d) ý 12) hrubá p_tlovina a) í b) ý c) i d) y 13) hrad z p_sku a) ý b) í c) y d) i 14) Slep_š je beznohá ještětka. a) ý b) í c) y d) i 15) klop_tavý krok a) i b) y c) í d) ý 16) netop_ří let a) i b) y c) í d) ý 17) p_lový prášek a) ý b) í c) y d) i 18) p_lný žák a) y b) i c) ý d) í 19) koňské kop_to a) i b) y c) í d) ý 20) hrát na p_kanou a) í b) ý c) i d) y 21) Chování zvířat je nevyzp_tatelné. a) ý b) í c) y d) i 22) rozčep_ření vrabci a) i b) y c) í d) ý 23) p_tlíček bonbonů a) í b) ý c) i d) y 24) p_chlavá rostlina a) ý b) í c) y d) i 25) ptačí p_rko a) y b) i c) ý d) í 26) kabelka z p_tloviny a) i b) y c) í d) ý 27) p_lka na řezání dřeva a) y b) i c) ý d) í 28) splep_t lepidlem a) í b) ý c) i d) y 29) op_lovat nehet a) i b) y c) í d) ý 30) Kůň má velký p_sk. a) y b) i c) ý d) í 31) p_skovcové skály a) y b) i c) ý d) í 32) p_chá mě v boku a) y b) i c) ý d) í 33) kohout a slep_ce a) ý b) i c) y d) í 34) sladký p_škot a) í b) ý c) i d) y 35) vytrhat p_r ze zahrádky a) i b) y c) í d) ý 36) p_tlák kladl pasti a) y b) i c) ý d) í 37) zap_řila se jako pivoňka a) y b) i c) ý d) í 38) rozčep_řené vlasy a) í b) ý c) i d) y 39) Kůň je lichokop_tník. a) i b) y c) í d) ý 40) vyrobit netop_rovník a) y b) í c) ý d) i 41) posp_chat na vlak a) í b) ý c) i d) y 42) P_r je plevel. a) í b) ý c) i d) y 43) klop_tnout o schod a) ý b) í c) y d) i 44) rozsypal třp_tky a) í b) ý c) i d) y 45) Žirafa patří mezi sudokop_tníky. a) i b) y c) í d) ý 46) velký p_sk a) i b) y c) í d) ý

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?