Create better lessons quicker
út - a pálya egy része, pálya - az a vonal, amelyen a test mozgása során végighalad, elmozdulás - a kiindulási és a végpontot összekötő szakasz, sebesség - egységnyi idő alatt megtett út, gyorsulás - egységnyi idő alatt bekövetkezett sebességváltozás, pillanatnyi sebesség - az a sebesség, amellyel a test tovább haladna, ha megszűnne a sebességváltozást okozó hatás, átlagsebesség - az összes út és a megtételéhez szükséges idő hányadosa,

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives