Create better lessons quicker
True: Minden szónak van jelentése, A betű kiejtve hang, Minden szó annyi szótag, ahány magánhangzója van, A szavak szótagokból állnak össze, Különböző mondatfajtákkal fejezhetjük ki akaratunkat, A szöveg mondatai kapcsolatban állnak egymással, False: Bármilyen hangsornak van értelme, Csak háromféle mondatfajtát használunk, A szótagok száma függ a mássalhangzók számától, Minden szó 2 vagy 3 szótagú, Akármilyen mondatok egymás utánisága szöveget alkot, A betű és a hang ugyanaz,

Igaz-hamis nyelvtan (szó, szava, szöveg)

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives