1) HURUF YANG BUNYI HAMPIR SAMA DENGAN HURUF أ. a) ل b) ع c) ح d) ء 2) CARI BUNYI YANG BETUL TENTANG HURUF َت BERBARIS FATHAH (BARIS DI ATAS). a) TO b) TU c) SO d) TA 3) BAGAIMANAKAH CARA BACAAN HURUF س BERBARIS FATHAH? a) SA b) SU c) SO d) SI

Aktiviti Pendidikan Islam Tahun 1 (Bidang Al-Quran: Huruf Hijaiyyah Berbaris Fathah)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?