1) Můžeš _______ přijet? a) jsem b) sem 2) _______ rád, že všichni přišli? a) Jsi b) Si 3) Vezmi ________ všechny věci. a) jsi b) si 4) Co _______ zač? a) jsi b) si 5) Položte to _________. a) jsem b) sem 6) Dostal ________ úkoly? a) jsi b) si 7) Ty ______ byl vždycky můj kamarád. a) jsi b) si 8) _________ s vámi spokojený. a) Jsem b) Sem 9) Přibalím _______ teplé oblečení. a) jsi b) si 10) Nechoď _________! a) jsem b) sem 11) Musíš _________ přijít. a) jsem b) sem 12) Vezmi ________ teplé boty. a) jsi b) si 13) Dnes _________ měl přijít k tobě. a) jsem b) sem 14) Ty ________ nemocný? a) jsi b) si 15) Před jídlem ________ vždy umyj ruce. a) jsi b) si 16) Právě jde __________. a) jsem b) sem 17) Kde ________ byl celý den? a) jsi b) si 18) Já ________ pilný žák. a) jsem b) sem

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?