PRAVDA: Součástí Evropské unie je 27 států., Z EU vystoupil jeden stát, a to Velká Británie., ČR vstoupila do EU v roce 2004., Chorvatsko je součástí EU., Hymna EU se jmenuje Óda na radost., Toto je vlajka EU., Sídlo EU je v Bruselu., Státy využívající euro jsou součástí EUROZÓNY., ČR nemá měnu euro., Na Slovensku se platí eurem., EU se zaměřuje na ekonomickou spolupráci., Sídlo EU je v Bruselu v Belgii., LEŽ: Z EU nelze vystoupit., ČR není součástí EU., Slovensko není součástí EU., Rusko je součástí EU., Zásady EU popisují tzv. čtyři pilíře EU., EU se zaměřuje na vojenskou spolupráci., Toto je vlajka EU., Hymna EU je Kde domov můj., Sídlo EU je v Německu., V EU nás zastupuje prezident.,

Evropská unie - pravda nebo lež

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?