1) U standardnom je jeziku pravilno... a) pričekati b) sačekati 2) U standardnom je jeziku pravilno... a) uspjeo b) uspio 3) U standardnom je jeziku pravilno... a) Hrvat b) hrvat 4) U standardnom je jeziku pravilno... a) lijep - lijepši - najlijepši b) lijep - ljepši - najljepši c) smiješan - smiješniji - najsmiješniji d) smiješan - smješniji - najsmješniji e) bijel - bijelji - najbijelji f) bijel - bjelji - najbjelji 5) U standardnom je jeziku pravilno... a) dole b) dolje 6) U standardnom je jeziku pravilno... a) On sliči na oca. b) On liči na oca. 7) U standardnom je jeziku pravilno... a) sumljati b) sumnjati 8) U standardnom je jeziku pravilno... a) odma b) odmah 9) U standardnom je jeziku pravilno... a) To je uredu. b) To je u redu. 10) U standardnom je jeziku pravilno... a) Zagrepčanin b) zagrepčanin 11) U standardnom je jeziku pravilno... a) Slovenka b) slovenka 12) U standardnom je jeziku pravilno... a) koziji, dječiji b) kozji, dječji 13) U standardnom je jeziku pravilno... a) vjerovatno b) vjerojatno 14) U standardnom je jeziku pravilno... a) Sat koji imaš... b) Sat koj imaš... 15) U standardnom je jeziku pravilno... a) Svi će mo doći. b) Svi ćemo doći. c) Svi će mo doć. d) Svi ćemo doć. 16) U standardnom je jeziku pravilno... a) pre tih, pre dobro, pre lijepo b) pretih, predobro, prelijepo 17) U standardnom je jeziku pravilno... a) Ako dobijem pet... b) Ako dobim pet... 18) U standardnom je jeziku pravilno... a) "Dobro." rekao je Ivan. b) "Dobro." Rekao je Ivan. c) "Dobro", rekao je Ivan. d) "Dobro" rekao je Ivan. 19) U standardnom je jeziku pravilno... a) višlji b) viši 20) U standardnom je jeziku pravilno... a) htjeo b) htijo c) htio 21) U standardnom je jeziku pravilno... a) vidjeo b) vidio c) vidijo 22) U standardnom je jeziku pravilno... a) živio b) živjeo c) živijo 23) U standardnom je jeziku pravilno... a) donijeo b) donjeo c) donio d) donijo 24) U standardnom je jeziku pravilno... a) sa mnom b) samnom c) s menom d) sa menom 25) U standardnom je jeziku pravilno... a) popesti se b) popeti se 26) U standardnom je jeziku pravilno... a) plakati se (On se plače.) b) plakati (On plače.) 27) U standardnom je jeziku pravilno... a) sjesti se (Sjedni se.) b) sjesti (Sjedni.) 28) U standardnom je jeziku pravilno... a) ne znam b) neznam 29) U standardnom je jeziku pravilno... a) nebi b) ne bi 30) U standardnom je jeziku pravilno... a) Nemojte me čekati. b) Nemoj te me čekati. 31) U standardnom je jeziku pravilno... a) Ne čekaj me. b) Nečekaj me. 32) U standardnom je jeziku pravilno... a) Da li ideš s nama? b) Ideš li s nama? 33) U standardnom je jeziku pravilno... a) Idem sa njima. b) Idem s njima. 34) U standardnom je jeziku pravilno... a) čovijek b) ćovjek c) čovjek d) ćovijek 35) U standardnom je jeziku pravilno... a) dijete b) djete 36) U standardnom je jeziku pravilno... a) dijeca b) djeca 37) U standardnom je jeziku pravilno... a) povijest b) povjest 38) U standardnom je jeziku pravilno... a) mjesec b) mijesec 39) U standardnom je jeziku pravilno... a) vrjeme b) vrijeme 40) U standardnom je jeziku pravilno... a) Šećem splitskim ulicama. b) Šećem Splitskim ulicama. 41) U standardnom je jeziku pravilno... a) Vukovarska ulica b) Vukovarska Ulica 42) U standardnom je jeziku pravilno... a) Velika gorica b) Velika Gorica 43) U standardnom je jeziku pravilno... a) Plitvička jezera b) Plitvička Jezera 44) U standardnom je jeziku pravilno... a) Doć ću. b) Doću. c) Doći ću. 45) U standardnom je jeziku pravilno... a) Pisati ću. b) Pisat ću. c) Pisaću. 46) U standardnom je jeziku pravilno... a) Ne da mi loptu. b) Neda mi loptu. 47) U standardnom je jeziku pravilno... a) Vi ćete svi igrat. b) Vi će te svi igrat. c) Vi će te svi igrati. d) Vi ćete svi igrati. 48) U standardnom je jeziku pravilno... a) Napisat ću to. b) Napisati ću to. c) To ću napisati. d) To ću napisat. 49) U standardnom je jeziku pravilno... a) Ispeći ću kolač. b) Ispeć ću kolač. c) Kolač ću ispeći. d) Kolač ću ispeć. 50) U standardnom je jeziku pravilno... a) Ići ću s Anom, sa Sarom i sa Markom. b) Ići ću sa Anom, sa Sarom i sa Markom. c) Ići ću s Anom, sa Sarom i s Markom. d) Ići ću sa Anom, s Sarom i sa Markom. 51) U standardnom je jeziku pravilno... a) majca b) majica 52) U standardnom je jeziku pravilno... a) dvojica b) dvojca 53) U standardnom je jeziku pravilno... a) primijetiti b) primjetiti 54) U standardnom je jeziku pravilno... a) Ja bih išao... b) Ja bi išao... c) On bi išao... d) On bih išao... e) Mi bi išli... f) Mi bismo išli... 55) U standardnom je jeziku pravilno... a) "Nemogu doć." rekao sam. b) "Ne mogu doć", rekao sam. c) "Ne mogu doći", Rekao sam. d) "Nemogu doći", rekao sam. e) "Ne mogu doći", rekao sam. f) "Ne mogu doć", Rekao sam. 56) U standardnom je jeziku pravilno... a) Jadransko more b) Jadransko More 57) U standardnom je jeziku pravilno... a) Dugo Selo b) Dugo selo 58) U standardnom je jeziku pravilno... (naziv države) a) Saudijska arabija b) Saudijska Arabija c) saudijska Arabija 59) U standardnom je jeziku pravilno... a) Muzej Suvremene Umjetnosti b) Muzej suvremene Umjetnosti c) Muzej suvremene umjetnosti 60) U standardnom je jeziku pravilno... a) Vi bi trebali... b) Vi biste trebali... c) Ti bih trebao... d) Ti bi trebao... 61) U standardnom je jeziku pravilno... a) Kaže da mu se ne da učiti. b) Kaže da mu se neda učit. c) Kaže da mu se neda učiti. 62) U standardnom je jeziku pravilno... a) Nijemac b) Njemac c) Nijemica d) Njemica 63) U standardnom je jeziku pravilno... a) Učimo o hrvatskim kraljevima. b) Učimo o Hrvatskim kraljevima. c) Obilazim zagrebačke muzeje. d) Obilazim Zagrebačke muzeje. 64) U standardnom je jeziku pravilno... a) "Kako ste?", pitao sam ih. b) "Kako ste"? Pitao sam ih. c) "Kako ste?", Pitao sam ih. d) "Kako ste?" pitao sam ih. 65) U standardnom je jeziku pravilno... a) "Stani!" povikao sam. b) "Stani!", povikao sam. c) "Stani!", Povikao sam. 66) U standardnom je jeziku pravilno... a) popis b) spisak 67) U standardnom je jeziku pravilno... a) Bilo je najviše čeških i slovenskih turista. b) Bilo je najviše Čeških i Slovenskih turista. 68) U standardnom je jeziku pravilno... a) Upoznali smo neke riječane i neke mađare. b) Upoznali smo neke Riječane i neke Mađare. c) Upoznali smo neke riječane i neke Mađare. 69) U standardnom je jeziku pravilno... a) kičma b) kralježnica 70) U standardnom je jeziku pravilno... a) naj bolji b) najbolji c) naj veći d) najveći e) naj jači f) najjači 71) U standardnom je jeziku pravilno... a) mojeg b) mojega c) i mojeg i mojega d) engleskog e) engleskoga f) i engleskog i engleskoga 72) U standardnom je jeziku pravilno... a) Da li ćeš doći? b) Hoćeš li doći? 73) U standardnom je jeziku pravilno... a) Da li voliš cajke? b) Voliš li cajke? 74) U standardnom je jeziku pravilno... a) Par učenika je čekalo u redu. b) Nekoliko učenika je čekalo u redu. 75) U standardnom je jeziku pravilno... a) ... na YouTube-u b) ... na YouTubeu 76) U standardnom je jeziku pravilno... a) u New York-u b) u New Yorku 77) U standardnom je jeziku pravilno... a) Gdje si krenuo? b) Kuda si krenuo? c) Kamo si krenuo? 78) U standardnom je jeziku pravilno... a) Sjedim s Harry-em. b) Sjedim s Harryjem. c) Sjedim s Harry-jem. 79) U standardnom je jeziku pravilno... a) ne miran b) nemiran 80) U standardnom jeziku je pravilno... a) nekulturan b) ne kulturan 81) U standardnom je jeziku pravilno... a) nepošten b) ne pošten 82) U standardnom je jeziku pravilno... a) Vjerovati ću ti na rječ. b) Vjerovat ću ti na rječ. c) Vjerovati ću ti na riječ. d) Vjerovat ću ti na riječ. 83) U standardnom je jeziku pravilno... a) tinejđer b) tinejdžer 84) U standardnom je jeziku pravilno... a) Bio je to lijep posjet Tehničkom muzeju. b) Bila je to lijepa posjeta Tehničkom muzeju. c) Hvala na posjeti. (ženski rod) d) Hvala na posjetu. (muški rod) e) Najmoćniji na planeti Zemlji. (ženski rod) f) Najmoćniji na planetu Zemlji. (muški rod) 85) U standardnom je jeziku pravilno... a) ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će b) ču, češ, če, čemo, čete, če 86) U standardnom je jeziku pravilno... a) Pišem s olovkom. b) Pišem olovkom. c) Doći ću s tramvajem. d) Doći ću tramvajem. e) Pogodio me s loptom. f) Pogodio me loptom. 87) U standardnom je jeziku pravilno... a) Nisam došao jel sam bio umoran. b) Nisam došao jer sam bio umoran. 88) U standardnom je jeziku pravilno... a) uputa b) uputstvo 89) U standardnom je jeziku pravilno... a) žut - žuči b) žut - žući c) cvijet - cvijeće d) cvijet - cviječe e) primijetiti - primiječen f) primijetiti - primijećen 90) U standardnom je jeziku pravilno... a) jak - jaći b) jak - jači c) mrak - mračan d) mrak - mraćan e) čovjek - čovjeće f) čovjek - čovječe 91) U standardnom je jeziku pravilno...(nakon npr. predavanja)... a) Hvala na pozornosti! b) Hvala na pažnji! 92) U standardnom je jeziku pravilno... (objasni) a) - Ivane, kako si? b) - Ivane kako si? c) - Vidim te, Marko! d) - Vidim te Marko! e) - Možeš li Petre ovo pridržati? f) - Možeš li, Petre, ovo pridržati? 93) U standardnom jeziku je pravilno... a) torba od Ane b) Anina torba c) mobitel od Marka d) Markov mobitel e) stol od učitelja f) učiteljev stol 94) U standardnom je jeziku pravilno... a) uhapsiti b) uhititi 95) U standardnom je jeziku pravilno... a) nemogu b) ne mogu 96) U standardnom je jeziku pravilno... a) Jeli on došao? b) Je li on došao.?

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?