1) A kovalens kötésre igaz: a) Erős kémiai kötés. b) Másodrendű kötőerő. c) Közös elektronpárral jön létre. d) Erős taszító kölcsönhatás. e) Ezzel jön létre a hidrogénmolekula. 2) Melyik az alábbi képek közül az ammónia molekula? a) CH4 b) CO2 c) NH3 d) H2O 3) Mi igaz a képen látható molekulára?  a) Három nemkötő elektronpárja van az egyik atomnak. b) Ez lehet egy kén-dioxid molekula. c) Többszörös kovalens kötéssel kapcsolódnak az atomok. d) Lehet, hogy ez egy hidrogén-klorid molekula. 4) A képen a víz molekulát látjátok. Mely állítás igaz a molekulára?  a) A molekulát két hidrogénatom és egy oxigénatom alkotja. b) A hidrogénnek van nemkötő elektronpárja. c) A molekulában összesen 4 kovalens kötés van. d) A két hidrogénatom, kapcsolódik egymáshoz. 5) Az elemmolekulákra igaz.... a) Egyféle atomból állnak. b) Mindig kétatomosak. c) Kovalens kötés van bennük. d) Közös elektronpárokat alakítanak ki. e) 6) Melyek igazak a kovalens kötésben résztvevő elektronokra? a) Kötő elektronpár a nevük. b) Nemkötő elektronpár a nevük. c) Elektronpárt alkotnak. d) Negatív töltésűek. e) Mindig két elektron kapcsol össze két atomot. 7) A vegyületmolekulák.... a) Mindig többféle atomból állnak. b) Lehetnek polárisak (dipólusosak) és apolárisak.  c) d) Fémek kölcsönhatásával jönnek létre. e) Azonos atomokból állnak. 8) Mi igaz a képen látható részecskére? a) Ammónia b) Molekula c) Elem d) Vegyjele van e) Képlete van f) Vegyület 9) Mi igaz a hidrogén molekulára? a) Apoláris molekula b) Elemmolekula c) Vegyületmolekula d) Apoláris kovalens kötése van e) Kétszeres kötés van benne 10) Mi igaz a vízmolekulára? a) Apoláris molekula b) Elemmolekula c) Vegyületmolekula d) Kötései polárisak e) Hidrogénkötések vannak a molekulák között 11) Mi igaz a HCl molekulára? a) Apoláris molekula b) Poláris molekula c) Kétatomos molekula d) Elemmolekula e) Egyszeres kovalens kötés van benne 12) Mi igaz a képpel kapcsolatban? a) Szén-dioxid molekula b) Apoláris molekula c) Két kovalens kötés van benne d) Kétszeres kovalens kötés van benne e) Apoláris kötéseket tartalmaz 13) Mikor apoláris egy molekula? a) Ha azonos atomokból áll b) Ha az atomok elektronegativitása különböző c) Ha a molekula szimmetrikus d) Ha egyik oldalán több elektron van 14) Mikor poláris egy kovalens kötés? a) b) Ha az atomok EN-a különbözik c) Ha egyforma atomok kapcsolódnak d) Ha az elektronvonzó képességek megegyeznek e) Ha a kötés egyik oldalán többet tartózkodnak az elektronok f) Ha egyenletes az elektroneloszlás 15) Miért úszik a jég a víz felszínén? a) Mert nagyobb a sűrűsége, mint a víznek b) Mert hidrogénkötések vannak a molekulák között c) Mert rendezetten állnak benne a molekulák d) Mert a vízmolekulák apolárisak

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?