1) מצא חרוז לבלון a) ארון b) דגל c) עגל d) שמיים 2) מצא חרוז לחתול a) כדור b) כלבת c) צרבת d) רגל 3) מצא חרוז לפרח a) כדור b) צמח c) כלבת d) רגל 4) מצא חרוז לבית a) לימון b) זית c) רימון d) בור 5) מצא חרוז למים a) שמיים b) רגל c) רכבת d) מגפיים 6) מצא חרוז ללימון a) מים b) רימון c) בלון d) שמיים 7) מצא חרוז לרגל a) חתול b) עגל c) דגל d) מים 8) מצא חרוז לבור a) חור b) עגל c) דגל d) חול 9) מצא חרוז לרכבת a) צרבת b) כלבת c) שמיים d) בור 10) מצא חרוז לשטיח a) אבטיח b) חור c) פתיח d) מגפיים 11) מצא חרוז לפלך a) אבטיח b) לימון c) טרף d) פרך e) כלב f) צמח 12) מצא חרוז לשלג a) עגל b) פלג

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?