Create better lessons quicker
1) Głównym tematem "Syzyfowych prac" jest: a) rusyfikacja b) bieda na wsi c) szkolne życie d) bezowocny trud herosa 2) Szkoła, do której Marcin Borowicz uczęszczał w Owczarach to: a) Szkoła Główna b) Gimnazjum Wstępne c) Szkoła Początkowa d) ochronka 3) Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał: a) sześć lat b) osiem lat c) dziewięć lat d) siedem lat 4) Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego: a) przyznał mu podwyżkę b) przeniósł go do innej placówki c) awansował go d) zwolnił go 5) Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do: a) Ozierskiego b) Wiechowskiego c) Majewskiego d) Sztettera 6) Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna? a) 18 kopiejek b) 24 ruble c) 12 rubli d) 20 złotych 7) Pani Przepiórkowska mieszkała: a) na Wiejskiej b) na Wigwizdowie c) na Barakowej d) na Zatorzu 8) Ojciec "Biruty" był: a) komendantem policji b) dozorcą c) lekarzem wojskowym d) komendantem straży 9) Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa, ponieważ: a) Stogowski dostał lepszą pracę b) z powodu wybuchu wojny c) Anna zaczynała studia w innym mieście d) pani Stogowska się rozchorowała 10) Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w prywatności loży: a) gubernator b) pomocnik klasowych gospodarzy c) Majewski d) inspektor Zabielskij 11) Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum: a) Piotrowi Michcikowi b) Marcinowi Borowiczowi c) Romciowi Gumowiczowi d) Andrzejowi Radkowi 12) Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać na młodszymi uczniami na stancjach i prowadzić książkę? a) "kacyk" b) "starszy" c) inspektor d) "kapuś" 13) Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ: a) chciał bronić ich honoru b) pochodził z katolickiej rodziny c) wychowywał się w klasztorze d) chciał zostać księdzem 14) Profesor Rudolf Leim uczył: a) języka polskiego b) języka rosyjskiego c) łaciny d) arytmetyki 15) Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn: a) kupca b) szynkarza c) fornala d) handlarza 16) Radek miał być wyrzucony ze szkoły z powodu: a) braku pieniędzy b) bójki c) kłótni z profesorem d) obrazy nauczyciela 17) Płoniewicz zaproponował Radkowi pracę: a) parobka b) woźnicy c) pucybuta d) korepetytora 18) Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka? a) ksiądz b) nauczyciel c) ojciec d) matka 19) Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano: a) "Kawką" b) "Żabą" c) "Wroną" d) "Sową" 20) W Pyrzogłowach: a) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek b) urodził się Andrzej Radek c) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej d) Marcin Borowicz rozpoczął swoją edukację 21) Guwerner to: a) profesor b) korepetytor c) lokaj d) urzędnik państwowy 22) Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w: a) Kielcach b) Warszawie c) Krakowie d) Kaliszu 23) Jakie szykany spotkały Zygiera w gimnazjum klerykowskim? a) wyśmiewano się z niego b) rewidowano mu tornister c) bito go d) codziennie zamykano go "w kozie" 24) Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier? a) "Do Matki Polki " b) "Reduta Ordona" c) "Hymn o miłości ojczyzny" d) "Wielka Improwizacja" 25) Momentem przełomowym w życiu Marcina jest: a) wstawienie się za Radkiem b) recytacja Zygiera c) groźba wyrzucenia ze szkoły d) groźba Zabielskiego 26) „Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali: a) bramę cmentarną b) wejście do szkoły c) przejście przez mur gimnazjum d) tajemne przejście do domu Gontali 27) Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali? a) inspektora Majewskiego b) inspektora Zabielskiego c) pomocnika Mieszoczkina d) dyrektora Kriestiobriodnikowa 28) W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany: a) opluwaniem nauczycieli b) strzelaniem z pistoletu c) głoszeniem patriotycznych haseł d) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego 29) Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu recytacji Zygiera? a) udział ojca w powstaniu styczniowym b) matkę c) polski hymn d) historię powstańca z jego rodzinnych stron 30) Syzyfowa praca, to praca: a) bezowocna b) daremna c) bezsensowna d) wszystkie odpowiedzi sąpoprawne

S. Żeromski "Syzyfowe prace" - test ze znajomości lektury

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives