1) מתי חג שבעות תעריך וכמה דיברות אמר משה a) ומשה אמר 11 דיברות בו בסיוון   b) משה אמר שמנה דיברות בז בניסן c) משה אמר שמנה דיברות בו בסיוון d) משה אמר שמנה דיברות בה בבסיוון e) משה אמר9 דיברות בז בסוון f) משה אמר 8 דיברות בא בסיוון 2) ואיזה מאכלים נוהגים לאכול בשבעות איזה לוח/ות השם כתב   a) תפוח בדבש ומצהמשה כתב את הלוחות השם לא כתב שום לוח  b) השם כתב את הלוח שני מצה ושניצל c) השם כתב את שני הלוחות מאכלי בשר d) השם כתב את הלוח הראשון  e) השם כתב את שני הלוחות מאלי בשר  f) מאכלי חלב השם כתב את הלוח השני   3) באיזה ימים ראש השנה לא יכול לחול a) בימים ד וה b) בימים ג וד c) בימים ג וב d) בימים א וז e) בימים ד ו f) בימים ז וה

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?