șase sute douăzeci și trei - 623 , opt sute douăzeci - 820 , trei sute cincizeci - 350 , șapte sute nouă - 709 , cinci sute cincizeci - 550 , opt sute patru - 804 , șapte sute optzeci - 7 80, o suta zece - 110 , nouă suteșaisprezece - 916 , șapte sute șaptesprezece - 717 ,

Citirea și scrierea nr. naturale de la 0 la 1 000

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?