1) משתנה גלובלי מאותחל ל 0 כברירת מחדל a) Correct b) Incorrect 2) משתנה גלובלי שלא אותחל יהיה בו ערך זבל a) Correct b) Incorrect 3) משתנה אוטומטי מוכר רק בפונקציה בה הוגדר a) Correct b) Incorrect 4) משתנה אוטומטי שלא אותחל יהיה בו ערך זבל a) Correct b) Incorrect 5) משתנה ססטי מוכר רק בפונקציה בה הוגדר a) Correct b) Incorrect 6) משתנה גלובלי מאותחל ל 8 כברירת מחדל a) Correct b) Incorrect 7) משתנה גלובלי זהה למשתנה סטטי a) Correct b) Incorrect 8) למשתנה סטטי לא מוקצה מקום במחסנית a) Correct b) Incorrect 9) משתנה אוטומטי מוכר בכל מקום בקובץ a) Correct b) Incorrect 10) עדיף לא להשתש במשתנים גלובליים a) Correct b) Incorrect 11) למשתנה אוטומטי מוקצה מקום במחסנית a) Correct b) Incorrect 12) למשתנה גלובלי לא מוקצה מקום במחסנית a) Correct b) Incorrect 13) משתנה גלובלי זהה למשתנה אוטומטי a) Correct b) Incorrect 14) משתנה סטטי שלא אותחל יהיה בו ערך זבל a) Correct b) Incorrect 15) למשתנה גלובלי מוקצה מקום במחסנית a) Correct b) Incorrect 16) כדאי מאד להשתמש רק במשתנים גלובליים a) Correct b) Incorrect 17) משתנה אוטומטי לא מאותחל כברירת מחדל a) Correct b) Incorrect 18) משתנה סטטי מאותחל ל 0 כברירת מחדל a) Correct b) Incorrect 19) משתנה גלובלי מוכר בכל מקום בקובץ אחרי שהוגדר a) Correct b) Incorrect 20) משתנים אוטומטיים לא יכולים להסתיר משתנים גלובליים a) Correct b) Incorrect 21) משתנה גלובלי מוגדר מחוץ לכל פונקציה a) Correct b) Incorrect

תחומי הכרה של משתנים

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?