1) אלו מהבאים ניגש רק לערכים חוקיים במערך? a) int Ar[5]; Ar[2] = 3; b) double Ar[12]; Ar[12] = 1.0; c) char Ar[88]; for(int i=1; i <= 88; i++) Ar[i] = 1; d) int A[2][4]; A[0][3] = 1; e) int A[2][4]; A[2][3] = 1; 2) אלו מהבאים חוקי? a) int A[8]; b) int A[8][10]; c) int A[]; d) int A[][10]; e) int A[] = {1,2,3}; f) int A[][] = {{1,2,3},{4,5,6}} 3) אלו מהבאים חוקי? a) int f(int A[]){ return 4; } b) int f(int A[][]) { return 5; } c) int f(int A[][10]){ return 5; } d) void f(int A[5]) {} e) void f(int A[5]) { return 10;} f) void g(A[5]) {}

מערכים ופונקציות

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?