Da li je ona bila na bitnom ____ u SFRJ? Gde je ona bila ____ predstavnik? Da li je bila ____ NOB-a? Da li je učestvovala u ____ do kraja? Kakvu je ____ imala pri kraju rata? Šta je obeležilo njenu buduću ____ ? Kakav ____ je ostavljala? Kakav ____ je imala ova slika na Engleze?

Serbian 801 - Priča o Stani Tomašević, pitanja

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?