גַל, גַלְגַל, בָּמָה, גַלְשָׁן, בָּנָנָה, גָמָל, מַגָשׁ, גַג,

התאימו בין התמונה למילה - צלילים מספרים עמ' 51

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?