1) Иван има 120 лв. Ако изхарчи  третината от парите си, колко лева ще му останат ? a) 50 лв. b) 80 лв. c) 30 лв. 2) Петър изминал 24 км за  6 часа. Колко километра  е третината  от  изминатият път? a) 6 км b) 12 км c) 8 км 3) Кой числов израз е равен на сбора 6 + 6 ? a) 4 x 4 b) 6 x 6 c) 4 x 3 4) Половината от 24 грама е: a) 6 грама b) 12 грама c) 24 грама 5) Върху торта поставили 24  череши. Те  са разположени  по равно във всяка четвъртина от тортата. По колко череши има има във всяка четвъртина от тортата ? a) 6 b) 12 c) 8 6) Продължи числовата редица 36, 33, 30, 27, 24, ... a) 21 b) 22 c) 20 d) 18 e) 12 f) 6 7) Продължи числовата редица 3, 4, 6, 9,13, ... a) 15 b) 17 c) 18 8) Постави липсващото число a) 27 b) 37 c) 35 d) 38 e) 65 f) 40 9) Колко часа показва часовникът? a) 11.35 b) 12.25 c) 17.00 10) Колко е половината на 1ч.? a) 20 минути b) 30 минути c) 60 минути 11) Колко минути е четвъртината от 1 час? a) 30 минути b) 15 минути c) 20 минути 12) Колко броя са третината на 150: a) 20 b) 100 c) 50 13)  Третината от  торта  тежи  300 г . Колко тежи цялата торта ?  a) 1000 грама b) 600 грама c) 900 грама 14) Колко е четвъртината на 360 мартеници? a) 90 b) 180 c) 120 15) Ще узнаете теглото на  най-тежкото животно на земята, ако от 330 т  извадите половината на 400 т. a) 360 тона b) 310 тона c) 130 тона 16) Колко е десетината на 1000 м? a) 500 метра b) 100 метра c) 300 метра 17) Страната на всеки квадрат е 100 см. Обиколката на цялата фигура е a) 100см +200см+ 100см +200см                                    b) 100см +300см +100см +300см 18) Три котки изяждат три мишки за час и половина. За колко време една котка изяжда една мишка? a) за три часа b) за час и половина 19) Шивач ушива един панталон за два дни. За колко дни шестима шивачи ще ушият 12 панталона? a) 8 b) 3 c) 4 20) На хоро се хванали няколко момичета, после  между всеки две момичета се хванало по едно момче. Ако момичетата са 5,то момчетата са: a) 4 b) 5

Забавна математика

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?