Create better lessons quicker
1) Mit látott meg a vadász házánál Vuk? a) két zöld lángocska b) két figyelő szem c) a macska szemét d) a kutya szemét e) róka szemeket 2) Kivel találkozott Vuk a vadász házánál? a) Pannával b) testvérével c) kutyával d) Innyel 3) Miért nem tudott vele menni Iny? a) megkötötték b) láncra verték c) ketrecbe zárták 4) Kik árulták el a rókák rejtekhelyét a búzatáblában az embereknek? a) Csí b) Rá c) Kalán d) Karr 5) Mikor kell Inyt kiszabadítani? a) hajnalban, mikor mindenki alszik b) ha harangoznak a templomban c) ha nagy a sötétség d) fényes villámlások morognak e) a fák is jajgatva hajolnak 6) Hogyan nevezi Karak a Holdat? a) éjszaka fénye b) éjszaka lámpása c) éjszaka virága 7) Hogyan szabadították ki Inyt? a) kirágták a rácsot b) Karak és Vuk kívülről ástak c) Iny belülről ásott d) elrágták a lakatot 8) Hogyan menekültek meg Kurra elől? a) Karak tévútra vezette b) Vuk elcsalta c) elbújtak előle
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives