Create better lessons quicker
legalizacja pobytu - przebywanie w danym państwie uznanie za zgodne z prawem, zameldowanie - zgłoszenie swojego pobytu w określonym miejscu (mieszkaniu), ubezpieczenie zdrowotne - umowa z instytucją/osobą, dzięki której odzyskamy pieniądze za leczenie, obowiązek szkolny - konieczność uczęszczania na lekcje, dochód - zysk pieniężny, podatek - pieniądze za pracę, które musimy oddać państwu, stempel - pieczątka, zezwolenie - pozwolenie na coś,

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives