1) На коя цифра ви прилича 9 ? a) 6 b) 3 c) 8 2) Пребройте колко има балона. a) 9 b) 8 c) 7 3) Като обърнем цифрата 9 кое число поучаваме. a) 6 b) 8 c) 3 4) След цифрата 8 ,кое е следващото число? a) 9 b) 7 c) 5

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?