Create better lessons quicker
1) Miért látogatta meg a kisbolygókat a kis herceg? a) boldogságot keresni b) foglalkozást keresni c) művelődni 2) Milyen a világ a királyok szemében? a) mindenki hős b) mindenki alattvaló c) mindenki dolgozó 3) A király jó is, mert a) értelmes parancsot ad b) segít az embereken c) csak olyat kér, amit tudnak teljesíteni 4) A hiú mit akar minden embertől? a) szeressék b) csodálják c) megtapsolják 5) Hányszor zavarták meg eddig az üzletembert? a) egyszer b) kétszer c) háromszor 6) Miért gyújtja meg és oltja el folyton a lámpákat a lámpagyújtogató? a) este van b) reggel van c) ez a parancs 7) Miért barátkozna meg vele szívesen a kis herceg? a) nem magával foglalkozik b) szorgalmas c) másokkal törődik d) kedvesen beszél

Kvíz_ kis herceg2_11.25

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives