Create better lessons quicker
1) Melyik tekintélyes kitüntetés tulajdonosa volt édespja, gróf Széchenyi Ferenc? a) Mária Terézia Katonai Rend b) Aranygyapjas Rend c) Nagy Péter Észak Csillaga Rend 2) Édesanyja Festetich Julianna grófnõ harmadik fiát...szánta. a) katonának b) papnak c) jogásznak 3) Melyik, Széchenyi kezdeményezésére létrehozott, építmény elkészítéséhez használták ezt a díszkanalat? a) MTA épülete b) Óbudai Hajógyár c) Lánchíd 4) Melyik mûvének "hiányos" címlapját látható a képen? a) Hitel b) Világ c) Stádium 5) A Magyar Tudományos Akadémia, Széchenyi által választott allagóriáján, mit jelképez a sas? a) Zeusz bölcsességét b) a magyar népet c) a gonosz erõket 6) Kik voltak az elsõ lóversenysorozatnak a bírái, akik "erényszövetséget" kötöttek? a) Dessewffy, Esterházy, Wesselényi b) Esterházy, Széchényi, Festetich c) Esterházy, Széchenyi, Wesselényi 7) Mivel kapcsolatban írta: "Tegyetek mindent, hogy Buda-pest megszûnjék egy vak zsák lenni, s ennek elérése végett a Duna vizét hajózásnak és kereskedésnek kinyitni kell." a) Al-Duna szabályozása b) Óbudai Hajógyár megépítése c) a pesti rakpart átépítése 8) Hogy hívták az elsõ balatoni gõzhajó? a) Vörösmarty b) Kisfaludy c) Bessenyei 9) Kinek a hitvese volt korábban a gróf felesége, Seilern Crescence? a) Wesselényi Miklós b) Esterházy Pál c) Zichy Károly 10) Széchenyivel szemben áll a képen legnagyobb politikai ellenfele, aki mégis a "legnagyobb magyarnak" nevezte. Ki õ? a) Kölcsey Ferenc b) Wesselényi Miklós c) Kossuth Lajos 11) Melyik mûvébõl való a következõ idézet: "A' Mult elesett hatalmunkbul, a' Jövendõnek urai vagyunk." a) Lovakrul b) Hitel c) Stádium 12) Miért került 1848. szept. 5-én a döblingi elmegyógyintézetbe? a) rémképek gyötörték b) súlyos maláriás láz miatt c) dührohamot kapott 13) A sakk mellett mi volt másik kedvenc, mûvészeti elfoglaltsága betegsége alatt? a) versírás b) hegedûlés c) fuvolázás 14) Kinek az alkotása Miskolcon az idõs Széchenyit ábrázoló, 1944-ben felavatott szobor? a) Melocco Miklós b) Kõ Pál c) Kisfaludi Stróbl Zsigmond
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives