Create better lessons quicker
1) Az idő jele: a) s b) t c) T d) i 2) Melyik idő mértékegység? a) m b) s c) t d) m/s 3) Melyik az út mértékegysége? a) s b) ú c) m d) min 4) Az út jele: a) m b) ú c) s d) v 5) A sebesség jele: a) s b) v c) V d) t 6) Melyik sebesség mértékegység? a) s b) v c) m/s d) km 7) Hogyan változott a kerékpáros sebessége, ha ugyanazt az utat fele idő alatt tette meg? a) felére csökkent b) kétszeresére nőtt c) nem változott 8) A mozgás kezdő- és végpontja közti távolság ... a) a mozgás pályája b) a megtett út c) az elmozdulás 9) Ha a test egyenlő időközök alatt egyre nagyobb utakat tesz meg ...... mozgást végez. a) egyenletes b) gyorsuló c) lassuló 10) A kerékpáros különböző sebességgel haladt, miközben legnagyobb pillanatnyi sebessége 12 m/s volt. - Átlagsebessége 12 m/s. a) Igaz b) Hamis c) Lehetséges 11) A kerékpáros különböző sebességgel haladt, miközben legnagyobb pillanatnyi sebessége 12 m/s volt. - Átlagsebessége 6 m/s. a) Igaz b) Hamis c) Lehetséges 12) A kerékpáros különböző sebességgel haladt, miközben legnagyobb pillanatnyi sebessége 12 m/s volt. - Volt olyan időpont, amikor a kerékpáros pillanatnyi sebessége ugyanakkora volt, mint az átlagsebessége. a) Igaz b) Hamis c) Lehetséges 13) Annak a testnek nagyobb a sebessége, amelyik ugyanakkora utat... a) rövidebb idő alatt tesz meg b) hosszabb időb alatt tesz meg. 14) Annak a testnek nagyobb a gyorsulása, amelynek ugyanakkora sebességváltozáshoz... a) több időre van szüksége b) kevesebb időre van szüksége
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives