Create better lessons quicker
függvény - Olyan egyértelmű hozzárendelés, ahol egy nem üres halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük egy halmaz egy, de csakis egy elemét., egyenes arányosság - Összetartozó értékpárjaik aránya állandó., fordított arányosság - összetartozó értékpárjaik aránya nullától különböző állandó, lineáris függvény - nulladfokú és az elsőfokú függvények közös neve,

Összekötő- függvények és definíciói

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives