נכון: תָּמָר אָכְלָה תּוּת., רָם אָכַל תּוּת., שַׁחַר אָכַל תּוּת., אַיָּלָה אָכְלָה תּוּת., הוֹדָיָה אָכְלָה תּוּת., שגוי: תָּמָר אָכְלָה תּוּתִי., רָם אָכַל תּוּתַי., שַׁחַר אָכַל תּוּתַי., שַׁחַר אָכְלָה תּוּתִי., רָם אָכְלָה תּוּתִי.,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?