Create better lessons quicker
1) A tehetetlenséget jellemző mennyiség: a) tömeg b) súly c) kg d) F 2) A tömeg jele: a) t b) kg c) m d) F 3) A tömeg mértékegysége: a) m b) t c) kg d) N 4) Az erő jele a) m b) F c) N d) E 5) Az erő mértékegysége a) N b) F c) kg d) m 6) A hőmérséklet: a) vektormennyiség b) skalármennyiség 7) Mi történhetett az autóval? a) hirtelen fékezett b) hirtelen gyorsult c) kanyarodott 8) Mit mér a mérleg? a) Az alma súlyát. b) Az almára ható gravitációs erőt. c) Az alma tömegét. 9) Mit jelöl a G betű? a) A súlyerőt. b) A gravitációs erőt. c) A tartó erőt. 10) 20 kg = 200 N a) Igaz b) Hamis 11) Melyik mennyiség állandó, bárhol mérjük? a) súly b) tömeg 12) Mikor van a test a súlytalanság állapotában? a) Amikor csak a gravitációs erő hat rá. b) Amikor nem hat rá erő. 13) Mire hat a csillár súlya? a) a csillárra b) a felfüggesztésre c) az alátámasztásra d) a gravitációs mezőre

tehetetlenség-röpi

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives