1) Al-Quran ialah ..... a) Kata-kata Nabi b) Kata-kata Allah c) Kata-kata Malaikat d) Kata-kata Pemimpin 2) Bilangan surah al-Quran. a) 113 surah b) 114 surah c) 115 surah d) 116 surah 3) Bilangan ayat al-Quran. a) 6234 ayat b) 6342 ayat c) 6632 ayat d) 6236 ayat e) 6326 ayat 4) Bilangan juzuk al-Quran. a) 29 juzuk b) 30 juzuk c) 31 juzuk d) 32 juzuk 5) Surah terpendek. a) surah al-Kafirun b) surah al-Asr c) surah al-Kauthar d) surah al-Fil e) surah al-ikhlas 6) Bilangan ayat surah terpendek. a) 1 ayat b) 2 ayat c) 3 ayat d) 4 ayat e) 5 ayat 7) Surah terpanjang. a) surah al-Fatihah b) surah al-Baqarah c) surah Ali-Imran d) surah Yasin e) surah al-Kahfi 8) Bilangan ayat surah terpanjang. a) 266 ayat b) 236 ayat c) 289 ayat d) 286 ayat e) 298 ayat 9) Tempoh penurunan keseluruhan al-Quran kepada Nabi Muhammad saw... a) 20 tahun b) 21 tahun c) 22 tahun d) 23 tahun e) 24 tahun f) 25 tahun 10) Tempoh penurunan al-Quran di Mekah. a) 10 tahun b) 11 tahun c) 12 tahun d) 13 tahun e) 14 tahun 11) Tempoh penurunan al-Quran di Madinah. a) 10 tahun b) 11 tahun c) 12 tahun d) 13 tahun e) 14 tahun 12) Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw berlaku pada ... a) 17 Syawwal b) 18 Ramadan c) 17 Ramadan d) 16 Ramadan 13) Wahyu pertama berlaku di .... a) Gua Thur b) Jabal Rahmah c) Bukit Uhud d) Gua Hira' 14) Wahyu yang pertama adalah ..... a) ayat 1-5 surah al-Falaq b) ayat 1-5 surah al-‘Alaq c) ayat 1-5 surah al-Baqarah d) ayat 1-5 surah al-Fatihah 15) Al-Quran yang kita baca hari ini adalah mengikut Resam ..... a) Imla'i b) Al-Karim c) Uthmani d) Muhammadi e) Arabi

Kuliah Masjid Pengajian al-Quran

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?