Create better lessons quicker
1) Mikor jelent meg a Nyugat című folyóirat első száma? a) 1908.jan.1. b) 1907.dec.1. c) 1908.febr.1. d) 1908.márc.1 2) Ki készítette a címlapon található Mikes emlékérmet? a) Márfi Ödön b) Hegedűs Géza c) Beck Ö. Fülöp d) Simonfi Mihály 3) Ki volt a folyóirat főszerkesztője 1929-ig? a) Ady Endre b) Babits Mihály c) Móricz Zsigmond d) Ignotus 4) Kik voltak a lap legfőbb mecénásai, anyagi támogatói? a) Illlyés Gyula és Füst Milán b) Hatvany Lajos és Fenyő Miksa c) Schöpflin Alaldár és Karinthy Frigyes d) Kosztolányi Dezső és Szép Ernő 5) Egészítsétek ki a Programadó cikk címét: Ignotus:".....népe"! a) Magyarország b) Kelet c) Nyugat d) Európa 6) Mikor és milyen alkalomból készült az alábbi fénykép? a) 1918-ban, a lap 10 éves évfordulóján b) 1923-ban Ady Endre születésnapja alkalmából c) 1933-ban, a folyóirat 25 éves évfordulóján d) 1908-ban, az első szám megjelenését követően 7) Ki volt a lap fő kritikusa és egyben szellemi irányítója? a) Móricz Zsigmond b) Szabó Lőrinc c) Osvát Ernő d) Ady Endre 8) Mit tekintett a lap egyedüli mérvadójának, zsinórmértékének? a) az aktuális politikai helyzetet b) a nyugat elvárásait c) a nép akaratát d) az irodalmi értéket 9) Hány évfolyama jelent meg a Nyugatnak? a) 30 b) 31 c) 31 d) 33 10) Kinek a halálával, és melyik évben szűnt meg a folyóirat? a) József Atilláéval 1938-ban b) Babits Mihályéval 1941-ben c) Ady Endréével 1940-ben d) Márai Sándoréval 1989-ben
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives