Create better lessons quicker
1) Az idő jele: a) s b) v c) T d) t 2) Melyik idő mértékegység? a) mp b) t c) s d) m/s 3) Melyik az út mértékegysége? a) s b) m c) m/s d) min 4) Az út jele: a) m b) ú c) s d) v 5) A sebesség jele: a) s b) V c) v d) t 6) Melyik sebesség mértékegység? a) s b) v c) km/h d) t 7) 10 m/s .... 36 km/h a) < b) > c) = 8) Az a vonal, amelyen a test mozgása közben végighalad... a) a mozgás pályája b) a megtett út c) az elmozdulás 9) A lejtőn leguruló golyó mozgása: a) egyenletes b) egyenletesen változó c) lassuló 10) A görkorcsolyázó 8 m/s átlagsebességgel, változó mozgással haladt. Pillanatnyi sebessége sehol sem lépte túl a 8 m/s-t. a) Igaz b) Hamis c) Lehetséges 11) A görkorcsolyázó 8 m/s átlagsebességgel, változó mozgással haladt. Volt, amikor a pillanatnyi sebessége kisebb volt 8 m/s-nál. a) Igaz b) Hamis c) Lehetséges 12) Az autó gyorsulása 2 m/s másodpercenként. Ez azt jelenti, hogy... a) sebessége 2 m/s-mal változik b) 1 s alatt 2 m utat tesz meg 13) Ha egy test ugyanazt az utat mindig ugyanannyi idő alatt teszi meg, mozgása egyenletes. a) Igaz b) Hamis c) Lehetséges

mozgás-témazáró1

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives