Oedd/ Nac oedd: Oedd o’n drist?, Oedd hi’n heulog ddoe?, Oedd gan Osian beswch?, O'n/ Nac o'n: Oeddet ti’n hoffi mathemateg?, Oeddet ti’n byw yng Nghaer?, Oedden/ Nac oedden: Oedd y plant yn hapus?, Oedden nhw yn y parti dydd Sadwrn?, Oeddech chi’n oer neithiwr?, Oedd Alys a Megan yn y dosbarth ddoe?, Bydd/ Na fydd: Fydd hi’n bwrw glaw ar Yr Wyddfa?, Fydd o’n gweithio dros y penwythnos?, Bydda/ Na fydda: Fyddi di’n garddio yfory?, Fyddi di’n smwddio wythnos nesa?, Byddan/ Na fyddan : Fyddan nhw’n mynd i’r farchnad?, Fydd y plant ar wyliau wythnos nesa?, Byddwn/ Na fyddwn: Fyddwch chi’n mynd i fowlio deg?, Fyddwch chi’n siopa heddiw?, Oes/ Nac oes : Oes rhaid i ti lenwi’r tanc petrol heddiw?, Oes rhaid iddo fo dorri’r lawnt?,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?