Create better lessons quicker
körvonal - Egy adott ponttól egy adott távolságra lévő pontok halmaza a síkban., egybevágó - Alakjuk és méretük megegyezik., pont - Az ábécé nagybetűivel jelöljük. Ha két vonal metszi egymást, meghatároznak egy ...., szakasz - Egy egyenes két pontja közé eső része a végpontokkal együtt., párhuzamos egyenesek - Két egyenes párhuzamos, ha egy síkban vannak és nem metszik egymást.,
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives