כותרת, דמויות, מילים מודגשות, תמונות (+כיתוב), כותרות משנה, מחבר/ים, זמן פרסום, מספרים, מקור הטקסט, צורה, מילות הוראה ומילות שאלה, סוגי טקסט.

ריענון יום א מרתון שפה כתה ה

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?