Create better lessons quicker
1) Melyik területet nevezték a 19. sz. végén lõporos hordónak a) Észak-Amerika b) Balkán c) Afrika d) Kelet-Ázsia 2) Melyik ország volt független ekkor ebben a térségben? a) Bulgária b) Bosznia c) Horvátország d) Szerbia 3) Mely országok között dúlt háború a balkáni területetkért 1877-78-ban? a) Törökország és a Monarchia b) Oroszország és a Monarchia c) Törökország a Oroszország d) Oroszország és Szerbia 4) Mikor tartották a berlini kongresszust? a) 1877 b) 1887 c) 1878 d) 1902 5) Melyik országot osztották ketté a kongresszuson? a) Románia b) Bulgária c) Törökország d) Bosznia 6) Melyik nagyhatalom avatkozott be a balkáni helyzetbe és miért? a) Franciaország, mert tartott az oroszoktól b) javára c) Németország, mert nem akarta, hogy a Monarchia területeket szerezzen d) Olaszország, mert területeket akart 7) Afrika hány %-át gyarmatosították 1870-ig? a) 50 b) 90 c) 10 d) 35 8) Mikor lett kész a Szuezi- csatorna? a) 1879 b) 1867 c) 1895 d) 1869 9) Melyik nagyhatalom építette a Kairó-Fokfold vasútvonalat? a) Franciaország b) Németország c) Nagy-Britannia d) Hollandia 10) Kik a búrok? a) dél-afrikai holland telepesek b) afrikai törzs tagjai c) bennszülött dél-afrikaiak d) francia telepesek Észak-Afrikában 11) Melyik ország gyaramata volt Kongó? a) Németország b) Franciaország c) Nagy-Britannia d) Belgium 12) Melyik országban található Fashoda? a) Egyiptom b) Szudán c) Tanzánia d) Kenya 13) Hány független ország volt Afrikában 1890-ben? a) 2 b) 3 c) 0 d) 5 14) Mikor jött létre a három császár szövetsége? a) 1898 b) 1886 c) 1876 d) 1873 15) Kik voltak a központi hatalmak? a) Monarchia, Oroszország, Németország b) Németország, Monarchia, Olaszország c) Németország, Oroszország, Olaszország d) Monarchia, Olaszország, Oroszország 16) Mit jelent az entente cordial? a) szívélyes találkozás b) örömteli megegyezés c) szívélyes megegyezés d) megújított szerzõdés 17) Hol gyõzték le a japánok az oroszokat 1905-ben? a) Mukden b) Mandzsúria c) Csuzima d) Port Athur 18) Mit jelent a bolsevik szó? a) kisebbség b) nagyság c) munkás d) többség 19) Kinek a nevéhez fûzõdik a permanens forradalom elmélete? a) Marx b) Trockij c) Lenin d) Sztálin 20) Milyen konfliktust takar a párducugrás kifejezés? a) elsõ marokkói válság b) elsõ balkáni háború c) második marokkói válság d) második balkáni háború 21) Mikor alakult ki véglegesen az antant? a) 1904 b) 1893 c) 1907 d) 1899 22) Mit jelent az annexió kifejezés? a) lerohanás b) védnökség c) támogatás d) bekebelezés 23) Melyik területet kebelezett be a Monarchia 1908-ban? a) Bosznia-Hercegovina b) Szerbia c) Románia d) Montenegro

Kvíz-egytört

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives