Create better lessons quicker
1) Hogyan fejezi ki az író, hogy nagyon hideg volt? a) a vizek megálltak b) a vizek befagytak c) a vizek megdermedtek 2) Hogyan adta ki a fa kétszer a melegét? a) vágáskor, behordáskor b) vágáskor, a kályhában c) aprításkor, vágáskor 3) Mi lett egyre sûrûbb hajnalonta? a) a hó b) a köd c) a hízóvisítás 4) Mit jelent?..a süldõk felköltöztek a padlásra.. a) A feldolgozott húst a padlásra vitték. b) A hízót a padláson etették. c) A hízókat a padláson tartották. 5) Mi volt a régi idõkben az esti szórakozás? a) tv nézés, olvasás b) rádióhallgatás, mesélés c) felolvasás, mesélés 6) Ki volt ebben a történetben a felolvasó? a) Bárdos apó b) Bartos apó c) Barta apó 7) Mire volt nagy szükség a felolvasásnál? a) mécsesre b) gyertyára c) petróleumlámpára 8) Mit szeretett legjobban a történetben szereplõ fiú? a) Bartos apóval beszélgetni b) ha náluk olvastak fel c) éneket tanulni 9) Mit kapott Bartos anyótól a fiú? a) kakast b) tyúkot c) csirkét 10) Mirõl mesélt Bartos apó egyik este mielõtt felolvasott volna? a) A mezõn történtekrõl. b) A hadifogságról. c) A gyerekkoráról. 11) Mivel ment ki az udvarra édesapa? a) elemlámpával b) fáklyával c) kijáró lámpával 12) Mit hozott be édesapa kintrõl? a) frissen született bárányt b) frissen született cicát c) frissen született kutyust 13) Mit jelent a decemberi bárány? a) nagy télnek rossz nyara lesz b) nagytélnek jó nyara lesz c) nagy télnek hosszú nyara lesz 14) Kinek a gyermekkoráról szól ez a történet? a) Bartos apónak b) édesapának c) az írónak

NagytélnekKvíz

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives