1) 344 a) trīs simti četrdesmit trīs b) simtu četrdesmit četri c) trīs simti četrdesmit četri d) četrdesmit četri 2) 560 a) pieci simti b) pieci simti seši c) pieci simti sešdesmit d) piecdesmit seši 3) 186 a) astoņi simti seši b) astoņdesmit seši c) simtu astoņdesmit seši d) astoņi simti sešpadsmit 4) trīs simti divdesmit astoņi a) 308 b) 320 c) 328 d) 38 5) Cik vienu ir skaitlī 643 a) 6 b) 4 c) 3 6) Cik desmitu ir skaitlī 106 a) 1 b) 6 c) 0 7) Cik naudiņas ir maciņā a) 250 c b) 255c c) 265c d) 356c

Skaitļa sastāvs _stunda_1

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?