Create better lessons quicker
1) Koje je prvo razdoblje na području današnje BiH? a) prethistorija b) osmansko carstvo c) austrougarska uprava 2) Koje je drugo razdoblje na području današnje BiH? a) srednjovjekovna bosanska država b) antičko doba c) austrougarska uprava 3) Koje je treće razdoblje na području današnje BiH? a) osmansko carstvo b) austrougarska uprava c) srednjovjekovna bosanska država 4) Koje je četvrto razdoblje na području današnje BiH? a) austrougarska uprava b) osmansko carstvo c) srednjovjekovna bosanska država 5) Koje je peto razdoblje na području današnje BiH? a) austrougarska uprava b) osmansko carstvo c) srednjovjekovna bosanska država 6) Koje je najpoznatije nalazište iz kamenog doba? a) Butmir kod Sarajeva b) Mogorjelo kod Čapljine c) Gradina iznad Konjica 7) Koji narod je naselio naše krajeve u bronzano doba? a) Rimljani b) Iliri c) Slaveni 8) Kako se zovu naselja na vodi iz bronzanog doba? a) pećine b) zemunice c) sojenice 9) Kako se zovu naselja, ukopana dijelom pod zemlju iz bronzanog doba? a) pećine b) sojenice c) zemunice 10) U kojem stoljeću Rimljani zauzimaju naše krajeve? a) V stoljeće p.n.e. b) III stoljeće p.n.e. c) VII stoljeće p.n.e. 11) Šta rimljani grade( antički period)? a) privatna naselja, dzamije... b) ceste, zgrade, mostove, predme, pozorišta... c) hidrocentrale, kuće... 12) Čime se ljudi bave u antičkom periodu? a) pčelarstvom i ribogojstvom b) trgovinom i ugostiteljstvom c) zemljoradnjom, stočarstvom i rudarstvom 13) Kada nastaju prve država? a) XII i XII b) VII i VIII c) IX i X stoljeću 14) Bosnu prvi put spominje bizantijski car... a) Konstantin Porfirogenet b) Kulin ban c) Tvrtko I Kotromanić 15) Prvi poznati bosanski ban bio je... a) ban stjepan b) Kulin ban c) ban Kotromanić 16) Povelja Kulina bana napisana je a) 1289 b) 1189 c) 1198 17) Osim kulina bana značajan je i ban ... a) ban Stjepan II Kotromanić b) ban Stjepan I Kotromanić c) Tvrtko I Kotromanić 18) Ban Stjepan II Kotromanić bio je poznat po... a) po povelji b) u njegovo vrijeme kovan je prvi bosanski novac i formirana prva flota c) Bosna je bila največa država na Balkanu 19) Prvi bosanski kralj bio je... a) Tvrtko I Kotromanić b) ban Stjepan I Kotromanić c) Stjepan Tomašević 20) Tvrtko I Kotromanić bio je poznat po.... a) bosna je imala prvu flotu b) Bosna je bila najveća na Balkanu c) kovan je prvi novac 21) Posljednji bosanski kralj je... a) Stjepan Tomaš b) Stjepan Tomašević c) ban Stjepan II Kotromanić 22) Posljednja kraljica bila je.. a) Katarina Kosača b) Katarina Velika c) Katarina Banović 23) U srednjovjekovnoj bosanskoj država postojave su 3 crkve? a) Crkva hrvatska, Crkva srpska, Crkva bošnjačka b) Crkva bosanska, Crkva katolička, Crkva pravoslavna c) Crkva slavenska, Crkva ilirska, Crkva rimska 24) Stećci su? a) srednjovjekovni nadgrobni spomenici iz XVI stoljeća b) srednjovjekovni nadgrobni spomenici iz XV stoljeća c) srednjovjekovni nadgrobni spomenici iz XIV stoljeća 25) Nekropola je a) 6 stećaka na jednom mjestu b) više stećaka u skupini c) 2 stećka na jednom mjestu 26) U XV stoljeću jedno carstvo zauzima prostore današnje BiH. Koje? a) osmansko carstvo b) austrougarsko carstvo c) slavensko carstvo 27) Osmanlije su sa sobo donijele vjeru... a) Islam b) Budizam c) Kršćanstvo 28) Nakon osmanskog carstva dolazi period ... a) rimsko carstvo b) prethisorije c) austrougarske uprave 29) U austrougarskom periodu grade se... a) mostovi, džamije b) sojenice i zemunice c) željeznice, fabrike, rudnici 30) Koja su 3 nacionalna društva iz austrougarske uprave a) Napredak, Svjetlost, Gajret b) Napredak, Prosvjeta i Gajret c) Gajret, Nazadak, Prosvjeta

Iz proslosti domovine

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives