Create better lessons quicker
1) A GDP jelentése: brutto hazai termék a) Igaz b) Hamis 2) A primer szektor másnéven mezőgazdaság a) Igaz b) Hamis 3) A világ GDP-jének előállításában a mezőgazdaság tölti be a legjelentősebb szerepet a XX. sz. végén a) Igaz b) Hamis 4) Az infrastruktúra az iparban jelentős szerepet tölt be. a) Igaz b) Hamis 5) A foglalkozási szerkezet átlakulása tükrözi a gazdasági fejlődést a) Igaz b) Hamis
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives